Teknologi

Når børn har det svært

Børn kan have små som store ting at kæmpe med i hverdagen. Nogle er mere følsomme end andre. Hvordan kan man som forælder komme tættere på sit barn – og lade barnet komme tættere på at finde ud af hvad, der tynger?

Adfærdsterapi kan hjælpe
Med kognitiv adfærdsterapi kommer barnet igennem et terapiforløb, hvor der afprøves flere forskellige kognitive redskaber. Når tankemylderet starter kan det nemlig være svært at finde en måde at stoppe det på. Terapiforløbet hjælper barnet til at kunne forstå sine tanker, følelser og adfærdsmønstre mere nuanceret. Terapiformen er særdeles struktureret, hvorfor der arbejdes og tales ud fra temaer, såsom mobning, at miste eller at have et lavt selvværd. Der vil ofte være værktøjer, som skal afprøves i barnets dagligdag i form af hjemmearbejde under forløbet. Det er meget individuelt hvor lang tid forløbene strækker sig over, da alle har forskellige behov. Dette aftales derfor i samarbejde med din psykolog. Læs mere om kognitiv adfærdsterapi her.

Forsøg at sætte ord på følelserne
Det kan være svært for barnet at definere, hvad det er der tynger i dagligdagen. Når dit barn bliver utrøstelig eller hvis der er nogle ting, som barnet bevidst siger fra overfor, så forsøg at snakke med dit barn om, hvorfor det er svært og hvorfor barnet græder. Det er ikke blot svært for barnet, som ikke ved, hvad følelser bunder i – det er også enormt svært for forældre, at kunne hjælpe et barn der har det svært i dagligdagen. Det er dog vigtigt, at der ikke presses for meget på. Dette kan gøre barnet endnu mere utrygt end det i forvejen er og kan ende ud i, at barnet bevidst vælger samtalen fra. Fordi det bliver forbundet med utryghed.

Giv barnet tryghed
Sørg for at dit barn føler sig tryg hjemme i sine vante rammer. Som forælder skal du altid stå til rådighed for et kram eller en trøstende skulder, når barnet har det svært. Hjemmet skal være et sted, hvor barnet kan finde sin jordforbindelse og være i rammer, som støtter barnet. At give barnet tryghed vil give barnet en følelse af, at have en stabil base. Noget som kan være medvirkende til en øgning af barnets selvværd.

Relaterede artikler